Om Malene Gerd Petersen

Jeg har arbejdet med søskende siden 1999, hvor jeg, som specialpædagogisk konsulent, første gang mødte familier med børn med handicap.

Det blev hurtigt klart for mig, at søskende er en overset pårørendegruppe, som har brug for både direkte fokus og støtte – og faglig vidensdeling fra de voksne omkring dem – noget, de sjældent selv etablerer.

Jeg har siden arbejdet kontinuerligt med søskendepårørende, både i form af søskendekurser, foredrag og samtaleforløb til både børn og forældre, samt igennem formidling i form af dokumentarfilm, artikler, pjecer og senest portrætbogen ”Sondemad og Flødeboller”.

Jeg ønsker at skabe opmærksomhed omkring denne store pårørendegruppe, så de kan få den nødvendige støtte og opmærksomhed igennem barndom og ungdom og dermed blive i stand til at løfte et pårørende-ansvar igennem hele livet, også når de når dertil, at deres egne børn møder en onkel eller tante med et handicap.

Mit udgangspunkt i arbejdet med søskendepårørende er at ruste dem bedst muligt til at kunne overskue og mestre den livslange udfordring, det er at være pårørende helt fra barndommen. I min undervisning, samtaler og kurser er det en vigtig del at skærpe børns og unges bevidsthed om at stå ved egne styrker og egen sårbarhed, at kunne bede om hjælp fra andre, at finde støtte og inspiration i fællesskaber med andre søskendepårørende og at kunne sige til og fra i en balance, der passer ind i deres individuelle livsvilkår.

Jeg kunne ikke ønske mig et arbejde, der giver mere mening end at arbejde med søskendepårørende, jeg lærer nyt i hvert eneste møde med dem. Jeg beundrer deres modenhed, deres styrke og deres mange fine kompetencer, og jeg ser og anerkender samtidig deres sårbarhed, som en positiv del af deres liv.

Malene Gerd Petersen

Malene Gerd Petersen - Special-pædagogisk konsulent